Vợ ông Trịnh Văn Quyết vừa bán toàn bộ cổ phiếu FLC Faros, bỏ túi 1.000 tỷ đồng

Vợ ông Trịnh Văn Quyết vừa bán toàn bộ cổ phiếu FLC Faros, bỏ túi 1.000 tỷ đồng

 13:26 19/01/2019

Trong năm 2018, giá cổ phiếu FLC Faros đã giảm tới hơn 70%
Website tự động thoát, Bấm vào ngay để duy trì. Còn lại: 60 giây