Chính sách nhân viên thiết kế website 2019

Chính sách nhân viên thiết kế website 2019

 09:14 31/01/2019

Nhân viên được hưởng lương chính theo hợp đồng lao động ký kết, các mức lương theo hợp đồng sẽ là căn cứ để công ty tính khoản tiền đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.